Welkom
Wat is FixTo Finish?
Stucadoorsdiensten
Buitengevelisolatie
Nieuws
Particuliere woningen ouder dan
Links
Welcome

Nieuws


Duurzaamheidslening Noord-Nederland


Wilt u meer wooncomfort en tegelijkertijd een lagere energierekening? Als inwoner van Noord-Nederland kunt u voor energiebesparende maatregelen een duurzaamheidslening aanvragen. Door deze duurzaamheidslening te voorzien van een rentevoordeel willen de noordelijke provincies u helpen energie te besparen in uw woning. Dit rentevoordeel is vastgelegd in de Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015, kortweg IEBB.


Doelgroep

Om voor deze duurzaamheidslening in aanmerking te komen dient u eigenaar én bewoner te zijn van een woning in Noord-Nederland. Ook is het voor vereniging van eigenaren mogelijk om een lening aan te vragen. Bijkomende voorwaarde is dat uw woning vóór 1995 is gebouwd en opgeleverd.

Een aantal gemeenten heeft een eigen (voordeligere) lening of regeling


U mag zelf bepalen of u gebruik maakt van een lening of subsidieregeling van uw gemeente of dat u gebruik maakt van deze lening bij het SNN. Het kan zijn dat de regeling van uw gemeente gunstigere voorwaarden voor u heeft.

gemeente Assen
Inwoners van de gemeente Assen kunnen voor deze zelfde lening een aanvraag indienen bij de regeling voor de gemeente Assen. Deze regeling heeft dezelfde voorwaarden en kunt u ook bij het SNN aanvragen. Klik hier om naar de pagina van deze regeling te gaan.

gemeente Meppel
Inwoners van de gemeente Meppel kunnen een aanvraag indienen bij hun eigen gemeente. Klik hier om naar de website te gaan.

gemeente Stadskanaal
Inwoners van de gemeente Stadskanaal kunnen een aanvraag indienen bij hun eigen gemeente. Klik hier om naar de website te gaan.

gemeente Achtkarspelen
Inwoners van de gemeente Achtkarspelen kunnen een aanvraag indienen bij hun eigen gemeente. Klik hier om naar de website te gaan.

gemeente Hoogeveen
Inwoners van Hoogeveen kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf en installatie van bepaalde energiebesparende maatregelen. Voor deze subsidie kunt u ook bij SNN terecht. Klik hier om naar de pagina van gemeente Hoogeveen te gaan.


Mogelijkheden

Deze lening is gebaseerd op het verbeteren van de energieprestatie-index van uw woning. Voordat u de aanvraag indient, moet u een maatwerkadvies laten opstellen, waarin staat hoe u de Energie-index van uw woning met minimaal 0,75 gaat verbeteren en tenminste energielabel C gaat behalen. Op deze maatregelen wordt uw lening gebaseerd. Er is geen limitatieve lijst met energiebesparende maatregelen. U kunt zelf bepalen op welke wijze u de energieprestatie-index van uw huis wilt verhogen.

Zonnepanelen is ook één van de maatregelen die u kunt aanschaffen. Echter is de verhoging van uw energieprestatie-index hiermee minimaal. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met een maatwerkadviseur.

Maatwerkadvies

Als u een Maatwerkadvies aanvraagt (voorheen EPA), dan komt er een adviseur bij u langs die uw mogelijkheden voor energie besparen op een rij zet. U ontvangt een helder rapport van mogelijke maatregelen die energie besparen, meer wooncomfort opleveren en het binnenklimaat van uw woning verbeteren. In het rapport staan ook de kosten, opbrengsten en terugverdientijden vermeld.

Meer informatie vindt u onder andere op de website van MilieuCentraal:
MilieuCentraal maatwerkadvies


Samenwerking met SVn

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, kortweg SVn, is een onafhankelijke financiële partner voor gemeenten, provincies, woningcorporaties of andere marktpartijen in volkshuisvesting. Het SVn zal een kredietwaardigheidtoets uitvoeren en bepalen of u in aanmerking komt voor de duurzaamheidslening.

Meer informatie kunt u vinden op de website van SVn:
SVn


Hoogte en voorwaarden van de lening

U ontvangt een lening met een gunstige interestvoet. Het rentevoordeel bedraagt maximaal 3% korting op het gepubliceerde SVn rentetarief voor 10 of 15 jaar dat geldend is op moment van toewijzing van de lening, met een minimum van 0,5%. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast. Voor het actuele rentetarief kunt u terecht op de website van SVn.

Per aanvraag dient u minimaal 2.500 euro aan kosten voor energiebesparende maatregelen te maken. De lening bedraagt maximaal 15.000 euro. U kunt slechts één maal een lening ontvangen. Het principie van deze lening is vergelijkbaar met die van een bouwdepot.


Lening aanvragen?

Voordat u een lening aanvraagt, moet u een maatwerkadvies laten opstellen. Een kopie van dit advies stuurt u mee met uw aanvraag. Ook heeft u voor uw aanvraag een kopie van de offerte(s) nodig van de te verrichten werkzaamheden aan uw woning. De lening kunt u aanvragen op de pagina Aanvragen.


Direct contact

Bent u onbekend met onze subsidies en de mogelijkheden en wilt u meer informatie dan wij u op de website aanbieden? Uiteraard willen wij u persoonlijk (telefonisch) adviseren. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op (050) 5224 900.

Het SVn zal een kredietwaardigheidtoets uitvoeren en bepalen of u in aanmerking komt voor de duurzaamheidslening. Heeft u vragen over deze kredietwaardigheidstoets, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met SVn via telefoonnummer (033) 253 94 01.

 

 Gips Recycling Nederland BV

Gips Recycling Nederland BV is een onderneming welke zich inzet voor het milieuvriendelijk verwerken van gipsafval afkomstig uit bouw- en sloopprojecten. Het afval wordt volledig gerecycled tot een grondstof voor de gipsplaatsverwerkende industrie.

Gipsblokken en platen worden ingezameld op gemeentelijke milieustraten en sites waar gebouwd of gesloopt wordt. Door het gescheiden inzamelen van het afval, kan doorgaans fors worden bespaard op de verwerkingstarieven. Gipsafval wordt namelijk vaak nog afgevoerd met de duurste fracties, zoals bouw- en sloopafval, grof vuil of zelfs restafval. Bovendien wordt gips door andere verwerkers meestal gestort in Duitse mijnen terwijl het dus door ons wordt verwerkt tot een nieuwe grondstof.

Gips Recycling Nederland BV
Zernikepark 4
Postbus 8023
9702 KA Groningen

Telefoon (0031) (0)50 751 61 21
Fax (0031) (0)50 751 61 22
info@gipsrecycling.nl

Zie video: gipsrecycling

 Link naar de winkel

 Contactgevens:

 
 Het Helmhout 75
 9206 AZ Drachten

 Telefoonnummer:
 +31 (0) 512-514006
 +31 (0) 6-30500680

 Email:
 info@fixtofinish.com

 KVK-nummer:
 01068751

 BTW-nummer:
 1071.52.150.B.01